Produkter

BB-Transport :
Et komplett driftssystem spesielt utviklet for transportbransjen
 • Ordremottak
 • Faste oppdrag
 • Bilfordeling
 • Faktura
 • E-post faktura
 • Eksport til regnskap
 • Eksport til factoring
 • Avregning av sjåfører / biler
 • Web basert bestilling / sporing m.m
 • EDI import / eksport
 • Statistikk / rapporter
BB-Mobil :
Tileggsmodul til BB-Transport for bruk i bil
 • Enkel kommunikasjon med bilene
 • Bedre kontroll over bilenes oppdrag
 • Øyeblikkelig overføring av POD
 • Bedre utnyttelse av bilparken
FFD – Fast Food Delivery:
Et system for ordremottak og utkjøring av fastfood
 • Ordremottak
 • Fordeling til avdeling / kjøkken
 • Utkjøring m/integrert kartreferanse
 • Fakturering av konto-kunder
 • Sjåføroppgjør 
 • Avdelingsoppgjør
Convo AS - tlf 22 90 70 80 - fax 22 83 60 81 - post[at]convo.no